Rapid Solution

3D Modeliranje

3D modeliranje je kompjuterski grafički proces kreiranja matematičke reprezentacije 3 dimenzionalnog objekta ili oblika korišćenjem specijalizovanog softvera za rad. Digitalno prikazivanje fizičkog objekta naziva se 3D model.

Kontaktirajte nas

Industrije uključujući arhitekturu, građevinarstvo, razvoj proizvoda u industriji, nauku, medicine, avio industriju, i ostale koje koriste modeliranje za vizuelizaciju, simulaciju i renderovanje modela.

3D modeliranje počinje tako što generiše 3D primitiv koristeći brojne poligone kao što su kocka, cilindar, ravan i ostali delovi. Zatim, koristi alate za 3D modeliranje da razvije i poboljša dizajn u njegovu novu željenu formu. Radni tok 3D modeliranja uključuje dodavanje tačaka u 3D modelirani prostor koji se zove vrhovi i prilagođavanje njihovog položaja da bi se manipulisalo oblikom objekta tako što će se poligoni podeliti kako bi se kreirao novi 3D objekat.

3D modeliranje i projektovanje

3D modeliranje za 3D štampu predstavlja ključni korak u procesu stvaranja fizičkih objekata putem 3D štampača. To podrazumeva kreiranje digitalnih modela koji se kasnije transformišu u trodimenzionalne objekte. Ovaj proces omogućava precizno definisanje oblika, dimenzija i detalja predmeta koji će biti izrađeni.

Tokom procesa modeliranja, korisnik može primeniti različite tehnike oblikovanja objekata. To uključuje izvlačenje materijala radi formiranja oblika, spajanje, oduzimanje ili sečenje različitih oblika ili upotrebu parametara za definisanje promenljivih elemenata kao što su veličina, debljina ili uglovi.

Kada je 3D model završen, sledeći korak je priprema modela za 3D štampanje.