Rapid Solution

3D Štampa maketa

3D štampa maketa omogućava izradu detaljnih i preciznih modela koji su ključni za različite industrije i projekte. Tradicionalno, izrada modela je ručni zanat koji uključuje rad sa materijalima kao što su drvo, keramika, karton ili glina. To može biti izuzetno dugotrajno i ponavljajuće. Arhitektonski studiji i prakse danas imaju pristup širem spektru alata, uključujući 3D štampače koji mogu da smanje potrebe za radnom snagom i ubrzaju tok posla. Savremeni procesi 3D štampanja pružaju arhitektama i proizvođačima modela sredstva za revoluciju u načinu na koji se modeli prave.

Kontaktirajte nas

Oni to rade, na primer koriste 3D štampanje za brz razvoj i proizvodnju tačnih modela. Kao što kaže jedan arhitekta „Naši modeli se menjaju svakog dana ili čak svakog sata zbog zahtevnosti posla. Pošto arhitekte menjaju projekat veoma brzo, najčešće nemamo dovoljno vremena da to uradimo ručno. Zato moramo da pronađemo način da to uradimo brže.

3D štampači mogu da kreiraju modele u roku od nekoliko sati. Čak i da rade preko noći kako bi uštedeli vreme. 3D štampa se može koristiti za izradu arhitektonskih modela celih zgrada. Ali i u kombinaciji sa drugim alatima i procesima. Proizvođači modela mogu koristiti CNC mašinsku obradu ili lasersko sečenje. Za proizvodnju osnovnih delova svojih arhitektonskih modela i 3D štampanje za razvoj složenijih komponenti kao što su stepenice, drveće, sfere i zakrivljene površine, čija bi proizvodnja bila dugotrajna.

3D makete – prednosti 3D štampe

Na primer, tim 3D štampao je složene spojeve stubova za model novog mosta na autoputu koji je nedavno zamenio most koji se srušio. Ova kombinacija 3D štampanja uz tradicionalna proizvodna rešenja ubrzava kreativni proces i povećava nivoe tačnosti arhitektonskih modela. Jedan od glavnih ciljeva modela 3D arhitekture je da pojednostave komunikaciju između arhitekata i da olakšaju izlaganje planova klijentima.

Bez obzira da li se radi o arhitektonskim modelima, konceptualnim dizajnima proizvoda ili scenografiji za film ili igre. 3D štampa omogućava brzo i efikasno stvaranje maketa sa visokim nivoom detalja. Ova tehnologija otvara vrata kreativnosti i inovacijama, omogućavajući dizajnerima i inženjerima da lakše testiraju svoje ideje i prototipe. A pre nego što krenu u masovnu proizvodnju. Sa sve većim napretkom u materijalima i tehnologiji 3D štampe, makete postaju sve realističnije i funkcionalnije, pružajući korisnicima neograničene mogućnosti u njihovoj primeni i kreativnom izražavanju.