Rapid Solution

3D Štampa FDM

3D štampa FDM, fused deposition modeling (FDM) je tehnologija 3D štampanja zasnovana na ekstruziji filamenta. Materijali koji se koriste u FDM-u su termoplastični polimeri i dolaze u obliku filamenta. U FDM-u, deo se proizvodi selektivnim nanošenjem rastopljenog materijala. I to sloj po sloj na putanji definisanoj CAD modelom ili G-CODEom. Zbog svoje visoke tačnosti, niske cene i velikog izbora materijala, FDM je jedna od najčešće korišćenih tehnologija 3D štampanja širom sveta.

Kontaktirajte nas

Način na koji se 3D štampanje razvilo poslednjih godina nije ništa drugo do zapanjujuć. Sa širokim spektrom dostupnih tehnologija 3D štampanja, a jedna od njih je 3D štampa FDM.

Ova FDM tehnologija je najčešća i poznata je i kao modeliranje fuzionisanog taloženja. To je tehnologija koja omogućava izradu prototipova u veoma kratkom vremenskom roku. Ova tehnologija je takođe poznata kao Fabrication Fused Filament ili FFF 3D štampanje.

3D štampa FDM je tehnologija koja radi i horizontalno i vertikalno, gde se ekstruziona mlaznica kreće preko platforme za izgradnju. Proces uključuje upotrebu termoplastičnog materijala koji dostiže tačku topljenja. A zatim se izbacuje, da bi se kreirao 3D objekat sloj po sloj. Kako dizajn dobija oblik, jasno je da se svaki sloj vidi kao horizontalni poprečni presek. Nakon završetka jednog sloja, mlaznica štampača se spušta da bi se sledeći sloj plastike dodao dizajnu. Kada je objekat kreiran, materijali koji se koriste za podršku objekta se mogu ukloniti.

3D štampanje FDM

Mnoga preduzeća koriste tehnologiju FDM 3D štampanja jer omogućava kreiranje detaljnih i zamršenih objekata. Zbog toga ga inženjeri koriste kako bi im omogućili da testiraju delove na uklapanje i oblik. To je tehnologija koja sada pomaže u stvaranju malih delova i specijalizovanih alata za koje bi nekada trebalo mnogo duže za proizvodnju.

Ova tehnika je popularna zbog svoje relativno niske cene, jednostavnosti upotrebe i široke dostupnosti materijala. Međutim, kvalitet štampe može varirati u zavisnosti od parametara štampe i kvaliteta mašine. 3D štampa FDM se koristi u različitim industrijama, uključujući inženjering, dizajn, medicinu, arhitekturu, obrazovanje i mnoge druge.