Rapid Solution

3D Skeniranje

3D skeniranje je beskontaktna tehnologija koja digitalno snima oblik fizičkih objekata koristeći liniju laserske svetlosti. 3D laserski skeneri stvaraju „oblake tačaka“ podataka sa površine objekta. Drugim rečima, 3D skeniranje je način da se tačna veličina i oblik fizičkog objekta uhvati u kompjuterski svet kao digitalni 3-dimenzionalni prikaz.

3D laserski skeneri mere fine detalje i snimaju oblike slobodnog oblika kako bi brzo generisali visoko precizne oblake tačaka na modelu. 3D skeniranje je idealno za merenje i inspekciju konturisanih površina i složenih geometrija koje zahtevaju ogromne količine podataka za njihov tačan opis i gde je to nepraktično korišćenjem tradicionalnih metoda merenja i projektovanja.

Uslužno 3D skeniranje

Proces 3D skeniranja predmeta koji treba skenirati postavlja se na ležište digitalizatora. Specijalizovani softver pokreće lasersku sondu iznad površine objekta. Laserska sonda projektuje liniju laserske svetlosti na površinu dok 2 senzorske kamere kontinuirano beleže promenu udaljenosti i oblika laserske linije u tri dimenzije dok se kreće duž objekta.

Oblik objekta se pojavljuje kao milion tačaka nazvanih „oblak tačaka“ na kompjuterskom monitoru. Dok se laser kreće okolo i hvata ceo oblik površine objekta. Proces je veoma brz i precizan.

Nakon što se kreiraju ogromni fajlovi sa podacima u oblaku tačaka, oni se registruju i spajaju u jednu trodimenzionalnu predstavu objekta. I naknadno se obrađuju različitim softverskim pogodnim za određenu primenu.

Skeniranje je najbrži, najprecizniji i automatizovani način za dobijanje 3D digitalnih podataka za inženjering. CAD model omogućava preciznu reprodukciju skeniranog objekta. Ili se objekat može modifikovati u CAD modelu kako bi se ispravile nesavršenosti.

Proces omogućava kreiranje preciznih digitalnih modela fizičkih objekata ili prostora koji se mogu koristiti u različite svrhe, uključujući inženjering, dizajn, arheologiju, medicinu, geografiju i zabavu.

Kontaktirajte nas