Rapid Solution

3D Štampa Prototipa

3D štampa prototipa omogućava dizajnerima i inženjerima da brzo i efikasno stvore fizičke modele svojih ideja, omogućavajući im da testiraju svoje koncepte sa minimalnim troškovima i vremenom. Brza izrada prototipa se obično oslanja na tehnologije 3D štampanja da bi se brzo proizveli prototipovi. Jer zaobilazi potrebu za korišćenjem kompleta alata ili matrica kao nekada. Osim fizičke izrade prototipova, brza izrada prototipa uključuje i inženjerske aktivnosti. Kao što su dizajn, modifikacija i testiranje i dalja izrada.

Kontaktirajte nas

Brza izrada prototipa počinje kreiranjem datoteke za projektovanje pomoću računara (CAD) za prvu iteraciju. U roku od sat-dva do par dana prototipni deo će biti spreman za testiranje, evaluaciju i modifikaciju za sledeću iteraciju. Dizajn može zahtevati modifikacije kako bi se prilagodili tradicionalnim ograničenjima proizvodnje.

Korišćenje platforme za 3D štampanje kako bi se omogućilo brzo prototipovanje nudi brojne prednosti u poređenju sa prototipom tradicionalnim metodama. Kraće vreme isporuke. Brza izrada prototipa sa 3D štampanjem smanjuje vreme isporuke od samo nekoliko sati do par dana. Koristeći tradicionalne metode proizvodnje, prototipovi zahtevaju nove alate ili dodatne procese kao što su izrada crteža, podnošenje narudžbenica i rešavanje vremena isporuke što je veoma sporo za današnje standarde.

Bez 3D štampanja, nabavka svakog prototipa može trajati nedeljama do mesecima. Brži rokovi isporuke ne samo da ublažavaju nestrpljenje oni stvaraju opipljive poslovne prednosti za kratki rok. Kompanije mogu brže da inoviraju i da brže plasiraju svoje proizvode na tržište u odnosu na konkurenciju.Troškovi su minimalni u poredjenju sa starijom metodom proizvodnje prototipa. Korišćenje 3D štampanja za brzu izradu prototipa takođe ima daleko povoljniju ekonomičnost jedinice u odnosu na ostalo.

Iskoristite sve potencijale 3D štampe prototipa

Izrada prototipa je sastavni deo dizajna i inženjeringa proizvoda. To je iterativni proces da se dođe do optimizovanog, testiranog i krajnjeg dizajna za klijenta. Inženjeri će dizajnirati početni prototip dela ili proizvoda za testiranje. Zatim će proizvesti deo sa probnim dizajnom (prototip). On će proći kroz niz testova, a zatim proceniti dizajn za prednosti i oblasti poboljšanja.

Ove aktivnosti će se ponoviti da bi se došlo do konačnog validiranog dizajna koji zadovoljava željene zahteve kupca za proizvodnju.

Ne zahteva skupu specijalizovanu radnu snagu, troškove dobavljača treće strane, niti zahteva upotrebu kompleta alata ili kalupa. Lakoća korišćenja i jednostavnost korišćenja za brzu izradu prototipa je ključ svega.