Rapid Solution

3D Štampa SLS

3D štampa SLS, Selektivno lasersko sinterovanje (SLS) 3D štampa ima veliko poverenje mnogih inženjera i proizvođača u različitim industrijama. Upravo zbog njegove sposobnosti da proizvodi jake, precizne, kvalitetne i funkcionalne delove veoma povoljno i brzo.

Selektivno lasersko sinterovanje je tehnologija aditivne proizvodnje koja koristi laser velike snage za sinterovanje malih čestica praha u čvrstu strukturu zasnovanu na 3D modelu koji je zadat.

Kontaktirajte nas

3D štampa SLS je decenijama popularan izbor za inženjere i proizvođače svih poslova. Niska cena po delu, visoka produktivnost i utvrđeni materijali čine ovu tehnologiju idealnom za niz primena. Od brze izrade prototipa do male serije. Premošćavanja ili proizvodnje po meri za veoma kratko vreme.

Napredak u mašinama, materijalima i softveru učinio je SLS štampanje dostupnim za širi spektar preduzeća. Na taj način omogućavajući sve većem broju kompanija da koriste ove alate.

Štampanje: prah se raspršuje u tankom sloju na vrhu platforme unutar komore za izgradnju. Štampač prethodno zagreva prah na temperaturu nešto ispod tačke topljenja materijala. To olakšava laseru da podigne temperaturu određenih delova sloja praha, zagrevajući prah tik ispod ili tačno na tački topljenja materijala. Ovo mehanički spaja čestice da bi se stvorio jedan čvrsti deo. Nerastopljeni prah podržava deo tokom štampanja i eliminiše potrebu za namenskim potpornim strukturama. Platforma se zatim spušta za jedan sloj u komoru za izgradnju. A proces se ponavlja za svaki sloj dok se delovi ne završe kao kod drugih oblika 3D štampe.

3D štampanje SLS

Delovi proizvedeni pomoću SLS 3D štampe imaju odlične mehaničke karakteristike, sa čvrstoćom koja podseća na delove brizgane.

3D štampa SLS omogućava izradu objekata visoke kvalitete sa složenim geometrijama, bez potrebe za potpornim strukturama. Ova tehnika se često koristi za proizvodnju prototipova, funkcionalnih delova, alata, kao i za proizvodnju konačnih delova u industriji, medicini, avioindustriji, automobilskoj industriji i mnogim drugim oblastima. Prednosti uključuju visoku preciznost, čvrstoću materijala i mogućnost štampe objekata od različitih materijala, ali proces može biti skup zbog visoke cene opreme i materijala.